Ayurveda

De definitie van 'Ayurveda' betekent in eenvoudige bewoordingen „de wetenschap van het leven”. Ayurveda is een genezingssysteem dat gedurende meer dan vijfduizend jaar is geperfectioneerd. Het staat bekend als het oude gezondheidssysteem van Zuid-Azië, gebaseerd op kruiden en voeding. Ayurveda ziet gezondheid en ziekte in holistische termen. Het houdt rekening met de relatie tussen energie en materie. Dit genezingssysteem gelooft in de behandeling van niet alleen het deel dat door de ziekte wordt getroffen, maar ook het individu als geheel. Het legt de nadruk op de harmonie van geest, lichaam en geest om ziektes te genezen.

Wat is ayurveda?

Het is een oud geneeskundig systeem dat in ons deel van de wereld is ontwikkeld, lang voordat de 'vader van de geneeskunde', Hippocrates, zelfs maar werd geboren. De naam komt van twee samengevoegde Sanskrietwoorden „Ayuh” (leven) en „Veda” (wetenschap of kennis).

Sinds de oudheid streeft de mens naar het bereiken en behouden van een optimale gezondheidstoestand. Al in 600 voor Christus ontstond Ayurveda in Zuid-Azië als de natuurlijke manier van genezen. Vandaag de dag is Ayurveda geëvolueerd tot een wetenschappelijk systeem van holistische genezing dat wereldwijd erkenning heeft gekregen.

Ayurveda in Sri Lanka

„Ayurveda” is niet alleen een vorm van medicatie — het is een manier van leven die generaties Sri Lankanen al meer dan 3000 jaar kennen.

Gezondheidsbewuste mensen zoeken tegenwoordig naar effectieve alternatieven voor de stijgende kosten en bijwerkingen die het gevolg zijn van het gebruik van moderne medicijnen. Sri Lankanen hebben in de afgelopen paar millennia gebruik gemaakt van de „gebruiksvriendelijke en traditionele geneeskunde — Ayurveda”, waarvan meer dan 75% van de eilandbevolking afhankelijk is omdat ze afhankelijk zijn van natuurlijke planten, kruiden en oliën.

De drie vitale krachten van Ayurveda

Een van de fundamentele overtuigingen van Ayurveda is de doctrine van „Tri Dosha” of de drie vitale krachten — Vayu, Pita en Kapha. Over het algemeen vertaald in wind, gal en slijm, is een nauwkeurigere interpretatie van Vayu de overdracht van energie in het lichaam; in moderne medische termen zenuwimpulsen, spiercontracties en hormonale activiteit.

Pita is misschien niet beperkt tot gal, maar betekent de hele reikwijdte van het metabolisme en de interne warmteproductie, terwijl Kapha slijm betekent, vaak omschreven als „The Protective Fluid”.

Het moderne concept van slijm als antilichaamhoudende vloeistof die de binnenbekleding van het lichaam omhult en beschermt, lijkt te passen in het ayurvedische denken. Wanneer de drie „Dosha's” in balans zijn, is het lichaam in goede gezondheid. Wanneer dit evenwicht verstoord wordt en het evenwicht tussen deze complementaire krachten uit balans raakt en verstoord raakt, neemt ziekte de overhand.

Ayurvedische artsen bestuderen de patiënt als geheel met als doel het evenwicht te herstellen, de oorzaak van het probleem te achterhalen en te behandelen. Het is bekend dat lokale mensen zeggen dat hoewel de westerse geneeskunde ziektekiemen classificeert en probeert te vernietigen, Ayurveda mensen classificeert en probeert ze te redden.

Verder lezen: